Про нас :: Політика конфіденційності

Цим я (далі – Користувач) вільно, своєю волею та у своєму інтересі даю згоду медичному центру «Довіра», який представляє ФОП Лисков Олександр Петрович, юридична адреса: 65025, м. Одеса, вулиця Кримська, 84, квартира 260, свідоцтво державної реєстрації ФОП №25560170000033674 від 14.09.2000 року (далі Оператор та/або Компанія), на автоматизовану та неавтоматизовану обробку моїх персональних даних, у тому числі, але не обмежуючись: адреса свого фактичного або тимчасового знаходження, реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата народження, сімейний стан, будь-які контактні дані, включаючи адресу електронної пошти, номер мобільного телефону; джерело заходу на сайт www.doveriemed.com (далі - Сайт Компанії), інша інформація, яка повинна/може бути вказана Користувачем на Сайті Компанії. Ця згода отримана з метою здійснення дій, необхідних для клієнтської підтримки, зв'язку з відвідувачами Сайту Компанії будь-яким доступним способом, збору та надання інформації, у тому числі рекламної, з метою просування послуг, що надаються Компанією, відправлення інформаційних листів, оформлення заявки на лікування, іншого спілкування, за допомогою залишення відгуків на Сайті Компанії та з'ясування питань, що цікавляться в рубриках «Відгуки» та «Питання – відповідь».

Також даю свою згоду на надання моїх персональних даних як відвідувача Сайту організаціям, з якими компанія співпрацює. Компанія має право здійснювати обробку моїх персональних даних такими способами: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, транскордонну передачу персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій із персональними даними з урахуванням чинного законодавства. Цією згодою я підтверджую, що ознайомлений з Політикою обробки персональних даних (Додаток 1 до цієї згоди, далі як «Політика») та Політикою конфіденційності, розміщеною на сайті www.doveriemed.com, та погоджується із зазначеною Політикою; — у разі незгоди з Політикою не маю права використовувати Сайт Компанії. Оператор має право змінити текст редакції Політики обробки персональних даних без повідомлення, нова редакція набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Компанії. Ця згода набирає чинності з моменту мого переходу на Сайт Компанії та діє протягом термінів, встановлених чинними законодавствами України та Євросоюзу.

 

Додаток 1.

Політика обробки персональних даних на сайті медичного центру «Довіра»

Цю Політику щодо обробки персональних даних складено відповідно до закону України Про захист персональних даних від 01.06.2010 №2297-VI, а також іншими нормативно-правовими актами України в галузі захисту та обробки персональної інформації, яку медичний центр «Довіра» (далі — Оператор та/або Компанія) може отримати від Відвідувача з цілями, зазначеними у згоді на обробку персональних даних та цієї Політики. Відвідувач розміщує персональну інформацію на сайті в Інтернеті за адресою:

www. doveriemed.com (далі — Сайт та/або Сайт Компанії), Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Відвідувача із цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, Відвідувач повинен утриматися від використання сервісів.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У рамках цієї Політики під персональною інформацією Відвідувача маються на увазі:

1.1.1. Персональна інформація, яку Відвідувач надає про себе самостійно під час запису на лікування або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Відвідувача. Обов'язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Відвідувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою, встановленого на пристрої Відвідувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, даних файлів cookies, інформації про браузер Відвідувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Відвідувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

1.1.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту Компанії. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Відвідувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

1.2. Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано до певної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

 

2. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІДВІДУВАЧІВ

2.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання послуг відвідувачу, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Відвідувача Оператор обробляє з цією метою:

2.2.1. Ідентифікації Відвідувача.

2.2.2. Надання Відвідувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

2.2.3. Встановлення з Відвідувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Відвідувача.

2.2.4. Визначення місця знаходження Відвідувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

2.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Відвідувачем.

2.2.6. Надання Відвідувачу клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

2.2.7. Здійснення рекламної діяльності.

 

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІДВІДНИКІВ І ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

3.1. Сайт зберігає персональну інформацію Відвідувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Щодо персональної інформації Відвідувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Відвідувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.

3.3. Оператор має право передати персональну інформацію Відвідувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Відвідувач погодився на такі дії.

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем послуг Компанії.

3.3.3. Передача передбачена українським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури.

3.3.4. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.

3.4. Обробка персональних даних Відвідувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних Відвідувачів здійснюється відповідно до закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI.

3.5. У разі втрати або розголошення персональних даних Компанія інформує Відвідувача про втрату або розголошення персональних даних.

3.6. Компанія вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Відвідувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

3.7. Компанія спільно з Відвідувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Відвідувача.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Відвідувач зобов'язаний:

4.1.1. Надати достовірну інформацію щодо персональних даних, необхідну для користування Сайтом.

4.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

4.2. Компанія зобов'язана:

4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці.

4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Відвідувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Відвідувача, за винятком передбачених цією Політикою.

4.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Відвідувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Відвідувача, з моменту звернення або запиту Відвідувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Компанія, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Відвідувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України.

5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Компанія не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

5.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Оператором.

5.2.3. Була розголошена за згодою Відвідувача.

5.3. Відвідувач несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті.

 

6. Вирішення суперечок:

6.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Відвідувачем Сайту та Компанією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

6.2. Одержувач претензії протягом десяти календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.

6.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

6.4. До цієї Політики та відносин між Відвідувачем та Компанією застосовується чинне законодавство України.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Оператор має право вносити зміни до цієї Політики без згоди Відвідувача.

7.2. Нова Політика набирає чинності з її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.